Cilj projekta COVIDTARGET je prenamena odobrenih lekova za prevenciju i terapiju KOVID-19. Projekat će ubrzati otkrivanje jeftinih i netoksičnih jedinjenja za prevenciju i lečenje KOVID-19 bolesti.