O Projektu

Cilj projekta COVIDTARGET je prenamena lekova za prevenciju i lečenje COVID – 19. Istraživanja koja će se raditi u okviru ovog projekta su zasnovana na inovacionoj kompjuterskoj metodologiji razvijenoj u Institutu Vinča. Ovim putem odabrani kandidati za lekove, za koje je predvidjeno da bi mogli da deluju na ciljne proteine virusa SARS-CoV-2 biće prvo eksperimentalno testirani u biohemijskim esejima  da bi se potvrdilo predvidjeno delovanje na svaki od izabranih terapijskih ciljeva. Ovi eksperimenti, koji će uključivati sintetičke neinfektivne komponente SARS-CoV-2 virusa, će se raditi na Hemijskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu.  Konačna odluka o izboru potencijalnog leka koji ce biti spreman za kliničku studiju  će se doneti posle testiranja na ćelijskim kulturama i životinjskim modelima bolesti COVID – 19. Ovi eksperimenti će se vršiti u saradnji sa Nacionalnom laboratorijom za predkliničke studije i Nacionalnom BSL3 laboratorijom Instituta za humane infekcije i imunitet u Galvestonu Univerziteta u Teksasu koja je istovremeno i američka referentna laboratorija za SARS-CoV-2 virus.

Rezultati projekta COVIDTARGET će omogućiti odabir netoksičnih i jeftinih odobrenih lekova koji će biti spremni za kliničko ispitivanje.

Metodologija projekta COVIDTARGET i dobijeni rezultati poslužiće kao osnov za razvoj platforme za proučavanje novih patogena i otkrivanje novih lekova i lekova za prenamenu. Ovaj pristup će povećati nacionalni kapacitet za odgovor na buduće epidemije i pandemije.

Istraživanje

Otkriće

Analize

Testiranje