Dr Sanja Glišić, rukovodilac projekta
Laboratorija za bioinformatiku i računarsku hemiju
Institut za nuklearne nauke VINČA
Institut od Nacionalnog značaja za Republiku Srbiju
Univerzitet u Beogradu
Mike Petrovića Alasa 12-14
11351 Vinča, Beograd, Srbija
E-mail: sanja@covidtarget.rs
E-mail: sanja@vinca.rs