Informacije o projektu

Prenamena lekova za prevenciju i lečenje COVID-19

Projekat – Prenamena lekova za prevenciju i lečenje COVID-19 je finansiran u okviru Specijalnog programa istraživanja COVID – 19 Fonda za nauku Republike Srbije

Broj projekta: 7551100

Početak realizacije projekta 13.01.2021.

Projekat se završio 12.12.2022.

Kordinator projekta je Institut „Vinča“ Institut od Nacionalnog značaja za Republiku Srbiju Univerziteta u Beogradu, Laboratorija za Bioinformatiku i računarsku hemiju.

Projekat se realizuje u saradnji sa Hemijskim fakultetom Univerziteta u Beogradu i Nacionalnom laboratorijom za predkliničke studije Univerziteta u Teksasu i Nacionalnom BSL3 laboratorijom Instituta za humane infekcije i imunitet u Galvestonu (SAD)

O Projektu